Can Kuş

Psikolog Maaşları 2022 Ne Kadar Oldu?

23.09.2022
48
Psikolog Maaşları 2022 Ne Kadar Oldu?

Psikolog maaşları 2022 yılında ortalama 4250 TL – 15.000 TL arasında değişmektedir. Özelde görev yapan psikologların aldığı ücret devlet Kurumundaki psikologlardan değişiklik gösterir. Özel hastane, özel kliniklerde, kamuda çalışan psikologların uzmanlık ve tecrübe durumu aldıkları maaşın miktarını belirlemektedir. Devlet kurumlarının yanı sıra özel sektörde, kliniklerde görev yapan psikologların özel sektör psikolog maaşları lisans, yüksek lisans eğitim derecelerine göre belirlenmektedir. 

EGM, adli psikolog klinik Uzman Psikolog maaşları ise psikologların mesleki görev alanlarına göre değişmektedir. Devlette görev yapan uzman psikolog maaşları 2022 yılında 7.000TL- 7.500TL arasında değişmektedir. Özel sektörde uzman klinik psikolog olarak görev yapan psikologlar ise 6.000 TL’den başlayıp 15.000 TL’ye kadar maaş aldıkları bilinmektedir. 

Özel sağlık merkezlerinde yeni başlayan psikologlar sektördeki eğitim beceri ve tecrübelerine göre 4250 TL – 5500 TL arasında maaş almaktadır. Deneyimli uzman Psikologların maaşları ise 10.000 TL – 15.000 TL arasındadır. Psikologların çalışma saatleri farklı olup aldığı ücretler görevlendirildikleri özel ve devlet kurumlarına bağlı olarak değişiklik gösterir. 

Özel sektör ve kamuda çalışan uzman psikologların maaşlarında belirgin farklılıklar bulunmaktadır. 2022 yılında Devlet Hastanesi psikolog maaşları 4500 TL – 7000 TL arasındadır. Bekâr ve çocuksuz psikolog maaşları 4.500 TL – 5000 TL arasındadır. Evli psikolog maaşları ise 5.500 TL’den başlar. Döner Sermaye ve katkı payları eklendiğinde hastane psikolog maaş ücretleri artış gösterecektir. 

Psikolog Maaş 

Psikolog olmak uzmanlık gerektirir. Kademe, döner sermaye ve dereceye bağlı olarak ödenen psikolog maaş ödemeleri 6500 TL – 7000 TL arasındadır. Devlet Hastanesinde çalışan uzman psikologların maaşı ise 7000TL – 8.000 TL arasındadır. Mesleki deneyim sahibi uzman psikologların maaşları 15.000 TL iken özellikle devlette çalışan Uzman Psikolog maaşları 5500 TL’den başlamaktadır. 

Üniversitelerin 4 yıllık psikoloji bölümünden mezun olan kişiler uzman kariyerlerine devam etmek isterlerse yüksek lisans eğitimine başlayabilirler. Yüksek lisans eğitimine hak kazanan başarılı sonuçlarla mezun olan öğrenciler Uzman Psikolog adıyla anılırlar. Uzman Psikolog maaşları kişilerin eğitimi derecesi ve kıdemine göre artar.

psikolog maaşları 2022

psikolog maaşları 2022

Uzman psikologların aldığı ücret özel, kamu devleti ayrımına,  görev yaptıkları alana göre belirlenmektedir. Birlikte görev yapmaya başlayan, henüz mesleki tecrübesi olmayan psikologların maaşları 4750TL-  5.500TL’dir. Tecrübeli mesleki kariyer edinmiş psikologların maaşları ise 15.000 TL’yi bulmaktadır. Kendi iş yerini kuran Psikologlar henüz tecrübesiz olduklarından ilk aşamada minimum seviyede kazanç sağlayabilirler. 

Çalışan psikologlar kendilerini geliştirdikçe, uzmanlık kazandıkça hasta sayıları arttığı için otomatikman psikologları maaşları da yükselir. Lisans, yüksek lisans mezunu olan kişiler klinik psikoloğunda görev alacaklarsa reçete ve ilaç yazma yetkileri bulunmaz. Özellikle bireylerin davranışsal, zihinsel ve duygusal durumlarını tespit edebilirler. 

Psikolog Maaşları 2022

Çalıştığı kuruma, şartlarına ve kişinin deneyimine göre değişen psikolog maaşları 2022 yılı itibariyle artırılmıştır. Psikologların reçete yazabilmesi için özellikle tıbbi eğitim almaları ve eğitimlerinde başarılı olmaları gerekir. Adli psikolog maaşları kişinin kıdem tecrübesine, nitelikli durumuna göre 8.000TL- 10.000TL arasında değişmektedir. 

Yıllık 80.000TL – 160.000TL kazanın uzman psikologlar tam nitelikli ise 70.000 TL- 90.000 TL arasında yıllık ödeme alırlar. Kıdemli adli psikologların yıllık maaşı 80.000TL- 95000 TL arasında seyretmektedir.  Tecrübe ve kıdeme bağlı olarak artan adli psikologların en yüksek maaşı ise 160.000TL’yi bulmaktadır. 

Adli psikolog olabilmek için psikoloji alanında en az yüksek lisans eğitimine hak kazanıp eğitiminizi başarılı bir şekilde tamamlamış olmanız gerekir. Uzman psikolog unvanı kazanan kişiler uzun süre görev yapan uzmanlık bilgisi tam, azimli, donanımlı olmalıdır. Adli kurumda çalışan adli psikologların maaşları çalıştıkları kurum ve alana göre değişmektedir. Okulda görev yapan Psikologlar yıllık 55.000 – 60.000 TL kazanırlar. Okulda görev yapan kişiler üniversiteden 4 yıllık psikoloji bölümünü bitirilmelidir. Lisans eğitiminin yanında okul psikolojisi, yüksek lisans yapan psikologlar mesleki kariyerlerinde oldukça avantaj kazanırlar. 

Kliniklerde psikolog olan kişiler özel hastane, uzman doktor ve personel kalitesine göre maaş almaktadır. Okul psikologları, öğrencilerin öğrenme ve davranış problemlerini tespit ederek uzmanlıkları gereği rehberlik amaçlı çeşit rehabilitasyon işlemlerini uygulamaktadır. Çocuklara sosyal, duygusal ve eğitim alanında destek olan psikologlar çeşitli ücretlendirme ve eğitim düzeylerine göre tecrübe kazanırlar. 

Psikologlar Ne Kadar Maaş Alır?

Psikologlar ne kadar maaş alır soru? Sorusu en çok edilen sorulardandır. Anaokulunda görev yapan psikologların maaşları 4250 TL- 6000 TL arasında değişmekte olup özel kreş ve eğitim kurumlarında psikologluk yapan kişilerin maaşları farklılık göstermektedir. Çocukların ailelerinden ayrı kalması ve ilk defa okul ortamına girmelerinden dolayı Anaokulu psikologlarına oldukça ihtiyaç duyulmaktadır. 

Devlet kurumlarının yanı sıra özel okullarda görev yapan çalışan psikologların maaşları anaokulu psikologları öğrencilerin yaşlarından dolayı karşılaşabilecekleri zorlukların kısa sürede üstesinden gelmelerine yardım ederler. Aileden ayrılma düşüncesi,  kendini beğenmeme,  kendini tanıma döneminde uzman psikolog desteği oldukça önem taşımaktadır. Psikologların maaşları ne kadar? Soruları günümüzde oldukça merak edilmektedir.

Psikologların maaş ödemeleri kişilerin çalışma sürelerinin yanı sıra uzmanlık derecelerine göre değişir. Psikolog maaşları yıllık 50.000TL – 55.000 TL arasındadır. Çalışma saatlerine ve kurumuna göre değişen psikolog maaşları her yıl güncellenmektedir. EGM psikolog maaşları 6500 TL olup devlet, özel kurumlarda görev yapan psikologların çalışma saatlerinde farklılık olduğu için maaşlarında da belirgin farklar bulunmaktadır. 

EGM psikolog maaşları devlette çalışan psikologlarla aynıdır. Emniyet Genel Müdürlüğünde görev yapan psikologlar çalışan personel ve yakınlarının zihinsel, duygusal süreçleri üzerinde yüksek etkilidir. Kişiler yaşadıkları sorunları hemen birine anlatmak, paylaşmak ister.    Çalışan personel ve kişileri sağlık sorunlarını tespit ederek tedavi sürecine başlayan egemen psikologlar, sosyal ve psikoloji alanında son derece eğitici, uzman, profesyonel rehberlik bilincine sahiptir.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM