Can Kuş

İşsizlik Maaşı Hesapla

31.05.2022
16
İşsizlik Maaşı Hesapla

2022 işsizlik maaşı hesaplama birçok kişiyi yakından ilgilendirdiği için sık sık düşünülmektedir.  Bu ödenek, sigortalı işsizlere yasada belirtilen şartları yerine getirmeleri halinde, işsiz kaldıkları dönemde belirli bir sürede ve miktarda gerçekleştirilir.

İş akdinin feshedilmesine işsizlik adı verilmekte olup, beraberinde maddi-manevi, bir takım zararlara neden olabilir. Devlet de bu açıdan gerekli şartlar sağlıyorsa kanunda belirtilen şekilde ödeme yapmaktadır.

İşsizlik Sigortası Kanunu çerçevesinde müracaat şartları, aşama bulunmaktadır. Bu açıdan kişiler tarafından detaylı biçimde inceleme yapılabilir. İşsizlik maaşı şartları da böylece görülebilir. Kişiler hizmet akdinin feshedilmesi sonrasında, 30 gün kapsamında en yakın İŞKUR birimine şahsi olarak giderek müracaat etmelidir.  

Eğer 30 gün içinde, mücbir sebepler dışında başvuru yapılmamışsa geciken süre kapsamında toplam hak sahipliği süresinden düşeceği unutulmamalıdır. 

İşsizlik Maaşı Almanın Şartları

İşsizlik maaşı şartları birçok vatandaşı düşündürmektedir. Bu bakımdan ana hatları ile yararlanma koşulları şöyledir;

 1. Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalma
 2. Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün kapsamında, en yakın İŞKUR birimine elektronik ya da şahsi şekilde müracaat etmek
 3. Hizmet akdinin sona ermesinden önce, son 120 gün hizmet akdine tabi bulunma
 4. Hizmet akdinin feshinden önceki son 3 yıl kapsamında, minimum 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödenmiş olma

Eğer şartlar yerine getiriliyorsa başvuru kolay şekilde yapılabilir. İşsizlik maaşı ne kadar sorusu gibi, işlemlerin nasıl yapılacağını bilmek te şarttır. Bunun için hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde, en yakın İŞKUR birimine gidilmelidir. 

i̇şsizlik maaşı hesapla

i̇şsizlik maaşı hesapla

Müracaat işlemleri gerek şahsi gerekse elektronik ortamda yapılabilir. Ödenekten yararlanabilmek için sigortalı işsizlerin, iş almaya hazır olması gerekir. Başvuruyla iş arayan kaydı gerçekleşmekte, mevcut da güncellemesi olmaktadır.

Bu sayede işsiz kişilere işe yerleştirme, mesleki eğitim hizmeti, danışmanlık gibi hizmetler hazırlanmaktadır. Bu açıdan vekaletname ile müracaat edilemez.

İşsizlik Maaşı Kaç Ay

Yüksek işsizlik maaşı kadar bunun ne kadar alındığı da büyük bir önem taşımaktadır. Bu durum, kişilerin kaç gün sigortalı çalışıp işsizlik sigortası primi ödendiğine göre değişmektedir. Dolayısıyla kişiler, kendilerine göre inceleme yapmalıdır. 

Ana hatlarıyla maaşlar şu şekilde gösterilebilir;

 1. 1080 gün sigortalı olarak çalışıp; işsizlik sigorta primi ödemiş sigortalı işsiz vatandaşlar: 300 gün
 2. 900 gün sigortalı olarak çalışıp; işsizlik sigorta primi ödemiş sigortalı işsiz vatandaşlar: 240 gün
 3. 600 gün sigortalı olarak çalışıp; işsizlik sigorta primi ödemiş sigortalı işsiz vatandaşlar: 180 gün

Bu kapsamda kendinize göre işsizlik maaşı hesaplama yapmanız mümkündür. Bunun yanı sıra işsizlik ödeneğine hak kazanmışsanız, şu gibi hizmetlerden de yararlanılabilir;

 1. Meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimleri
 2. Yeni bir iş bulma
 3. Genel sağlık sigortası primleri
 4. İşsizlik ödeneği

İşsiz vatandaşlar bunların yanı sıra maaşları da yakından merak etmektedir.

İşsizlik Maaşı Alma Şartları Değişti

İşsizlik ödeneği almak istiyorsanız, işsizlik maaşı şartları yerine getirilmelidir. Bunun yanı sıra ödenek bazı durumlarda kesilebilmektedir. Bunları da bilmek şart olduğu için değinmek gerekir;

 1. İŞKUR tarafından teklif edilen, mesleklere uygun ve son çalışılan için maaş, çalışma şartlarına yakın; kalınan yerin belediye mücavir sınırlarında bulunan işi haklı sebeplerde dayanmadan reddetmek
 2. Çalışma hayatını inceleme ve denetleme yetkisi bulunduran müfettiş ya da kamu idarelerinin denetim personelleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, kurum tarafından ödemek aldığı dönemde kayıt dışı çalıştığı tespit edilme

Bu durumlarda işsizlik ödeneği tekrar başlatılmamak üzere kesilir. Dolayısıyla dikkatli olmak da şarttır. 

İŞKUR’un tavsiye ettiği meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimini haklı sebep göstermeden reddedenler yahut kabul etmesine rağmen devam etmeyenler, haklı sebebe dayanmadan kurumca yapılan çağrılara zamanında yanıt vermeyenler, istenen bilgi-belgeleri gerekli sürede vermeyenlerin de ödeneği kesilir. Lakin bu haller sona ererse ödemeler tekrar başlar.

İşsizlik Maaşı Hesaplama 2022

Yüksek işsizlik maaşı birçok vatandaş tarafından merak edilmektedir. Bu konuda günlük işsizlik ödeneği, geçmiş son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Günlük ortalama brüt, kazancın yüzde 40’ıdır. Bu kapsamda ödenen miktar, aylık asgari ücret brütün yüzde 80 oranını aşmaz. Aşağıda bulunan tabloya bakarsanız, ayrıntılı bilgi elde edebilirsiniz;

Son 4 Aylık Prime Esas Kazançların Aylık Ortalaması Hesaplanmış Olan İşsizlik Ödeneği Miktarı Damga Vergisi Oranı Ödenecek İşsizlik Ödeneği 
Geçen 4 Ay 2022 Yılına Ait Asgari Ücretle Çalışan Kişi 5.004,00 Türk lirası 2.001,60 Türk lirası 0,00759 1.986,41 Türk lirası
Geçen 4 Ay 7.500 Türk lirası ile Çalışan Kişi 7.500,00 Türk lirası 3.000,00 Türk lirası 0,00759 2.977,23 Türk lirası
Geçen 4 Ay 10.500 Türk lirası ile Çalışan Kişi 10.500,00 Türk lirası 4.003,20 Türk lirası 0,00759 3.972,82 Türk lirası

Tablo I: İşsizlik maaşı hesaplama için maaş miktarı

Burada işsizlik maaşı şartları arasında bilmeniz gereken bir konu, damga vergisi dışında verginin, kesintilerin olmadığıdır.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.