İş Kanunu'na tabi çalışanlara kıdem tazminatı ödemesi yapılırken belirlenen tavan, her yılın Temmuz ayında memur maaş katsayısı üzerinden yeniden hesaplanmaktadır. Bu tavan, işçinin brüt ücretinin belirli bir katına kadar kıdem tazminatı ödenmesini sağlamaktadır. Ancak son yıllarda asgari ücretin artış hızı ve memur maaş katsayısı arasındaki farklılık nedeniyle kıdem tazminatı tavanı giderek asgari ücrete yaklaştı.

KIDEM TAZMİNATI ASGARİ ÜCRETİN 1.75 KATINA İNDİRİLDİ

1982 yılında kıdem tazminatı tavanı asgari ücretin 7.5 katı olarak belirlenmişken, sonraki yıllarda memur maaş artışları nedeniyle bu oran düşmüş ve zaman içinde değişiklik gösterdi. 2016 yılından itibaren ise sürekli bir gerileme yaşandı. 2023 Temmuz ayında ise kıdem tazminatı tavanı asgari ücretin 1.75 katına indirildi.

Bu durum, beyaz yakalı personel, mühendis, mimar, yönetici gibi nitelikli işçileri etkilemektedir. Ayrıca, sendikalı işyerlerinde çalışanların genellikle ortalama brüt ücretleri kıdem tazminatı tavanının üzerinde olduğundan, bu durum bu işçileri de etkilemektedir.

Kıdem tazminatı tavanı uygulaması, hem kamu sektöründe hem de özel sektörde çalışan beyaz yakalı personel, mühendisler, mimarlar, yöneticiler ve ücret düzeyi ortalamanın üzerinde olan mavi yakalı nitelikli işçileri etkilemektedir. Ayrıca, genel olarak kamu işyerlerinde ve sendikalı işyerlerinde ortalama brüt ücretler, kıdem tazminatı tavanının üzerinde bulunmaktadır.

SADECE YÜZDE 20'Sİ KIDEM TAZMİNATI ALABİLDİ

Kamuda en düşük çıplak brüt ücret, yılın ilk yarısında 21.750 TL iken, ikinci yarıda 25.012 TL olacak. İkramiyeler ve diğer ödemelerle birlikte bu tutarın daha da artacağı göz önüne alındığında, kamudaki tüm işçiler kıdem tazminatı tavanına takılacak.

Öte yandan, Dr. Murat Özveri ve İrfan Taşkın'ın DİSK için yaptığı bir araştırmaya göre, işverenlerin çoğunlukla işten çıkış bildirimlerini kıdem tazminatı ödememek için düzenlediği belirtilmektedir. Bu nedenle, işten ayrılan işçilerin yalnızca yüzde 20'sinin başlangıçta kıdem tazminatı alabildiği ve geri kalanların bazılarının uzun süren davalar sonucunda kıdem tazminatını alabildiği ifade ediliyor.